• CPU: Intel Xeon E3-1230 v6
 • RAM: 8GB UDIMM, 2400MTs
 • Ổ cứng: 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5'' HP
 • CPU: Intel Xeon E3-1230 v6
 • RAM: 8GB UDIMM, 2400MTs
 • Ổ đĩa: 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5'' HP
 • CPU: Intel Xeon Bronze 3106
 • RAM: 8GB RDIMM 2666MTs
 • Ổ cứng: 2TB 7.2K RPM NLS 12Gbps 512n 3.5'' HP
 • CPU: Intel Xeon Silver 4110
 • RAM: 16GB RDIMM 2666MTs
 • Ổ đĩa: 2TB 7.2K RPM NLS 12Gbps 512n 3.5'' HP


Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 600GB 10K
 • CPU: Intel Xeon Silver 4208 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 1.2TB 10K
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 600GB 10K
 • CPU: Intel Xeon Sliver 4208 3.5GHz
 • RAM: 1x 16GB 2666MT/s DDR4
 • HDD: 1x 1.2TB 10K
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 2TB 7.2K
 • CPU: Intel Xeon Silver 4210 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 1.2TB 10K
 • CPU: Intel Xeon Silver 4208 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 1.2TB 10K
 • CPU: Intel Xeon Silver 4214 2.1G
 • RAM: 1x 16GB RDIMM
 • HDD: 1x 4TB 7.2K


 1 2 3 4 5 6