• CPU: Intel Xeon E3-1230 v6
 • RAM: 8GB UDIMM, 2400MTs
 • Ổ cứng: 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5'' HP
 • CPU: Intel Xeon E3-1230 v6
 • RAM: 8GB UDIMM, 2400MTs
 • Ổ đĩa: 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5'' HP
 • CPU: Intel Xeon Bronze 3106
 • RAM: 8GB RDIMM 2666MTs
 • Ổ cứng: 2TB 7.2K RPM NLS 12Gbps 512n 3.5'' HP
 • CPU: Intel Xeon Silver 4110
 • RAM: 16GB RDIMM 2666MTs
 • Ổ đĩa: 2TB 7.2K RPM NLS 12Gbps 512n 3.5'' HP


Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • CPU: Intel Xeon E3 V5
 • RAM: 8GB UDIMM 2400MTs
 • Ổ cứng: 1TB 7.2K SATA 3.5'' HP
 • CPU: Intel Xeon Bronze 3106
 • RAM: 8GB RDIMM 2666MTs
 • Ổ cứng: 2TB 7.2K RPM NLS 12Gbps 512n 3.5'' HP
 • CPU: 2x Silver 4110
 • RAM: 2x 16GB RDIMM 2666MTs
 • Ổ đĩa: 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5'' HP
 • CPU: 2x Silver 4110
 • RAM: 2x 16GB RDIMM 2666MTs
 • Ổ cứng: 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5'' HP
 • CPU: Intel Xeon E3-1230 v6
 • RAM: 8GB UDIMM, 2400MTs
 • Ổ đĩa: 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5'' HP
 • CPU: Intel Xeon E3-1230v6
 • RAM: 8GB UDIMM 2400 MTs
 • Ổ đĩa cứng: 1TB 7.2k RPM SATA
 • CPU: Intel Xeon E3-1230 v6
 • RAM: 8GB UDIMM, 2400MTs
 • Ổ cứng: 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5'' HP
 • CPU: Intel Xeon Silver 4110
 • RAM: 16GB RDIMM 2666MTs
 • Ổ đĩa: 2TB 7.2K RPM NLS 12Gbps 512n 3.5'' HP


 1 2