Đăng ngày: 10/04/2019

Ngày 22 tháng 05 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg về Thu hồi, xử lý Sản phẩm thải bỏ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 07 năm 2015. Nhằm mục đích tuân thủ quy định pháp luật, Quý khách hàng vui lòng mang sản phẩm có thương hiệu FPT Elead thải bỏ do Công ty sản xuất và bán tại thị trường Việt Nam đến Điểm thu hồi do Công ty công bố

1.    Đối tượng thu hồi

- Máy vi tính để bàn FPT Elead

- Màn hình máy vi tính FPT Elead

- Bộ vi xử lý của máy tính FPT Elead

2.    Điểm thu hồi Sản phẩm thải bỏ

- Địa điểm: Nhà máy sản xuất máy tính FPT Elead

-  Địa chỉ: Lô số III-4, Nhóm CN III, Đường CN 11, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam