Đăng ngày: 20/10/2020

Bitdefender bên bạn! 

Nhầm đồng hàng đối mặt với khủng hoảng Covid-19 đi qua.

Bitdefender tiếp tục tung ra chiến dịch chương trình với gói ưu đãi đặc biệt bảo mật Bitdefender GravityZone như sau: 

Bitdefender Small Office Pack (Gói ưu đãi đặc biệt dành cho Doanh nghiệp nhỏ từ 03-20 thiết bị)

Bảo vệ chống malware tốt nhất cho doanh nghiệp với khuyến mãi đặc biệt chưa từng có!

Xem thêm: https://www.bitdefender.vn/gravityzone-business-security/