Đăng ngày: 04/11/2020

Bitdefender

Đối mặt với cuộc khủng hoảng đại dịch?

Đã có chúng tôi đồng hành cùng bạn !

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn với bảo mật điểm cuối thế hệ tiếp theo

  • Giảm giá 50% cho các giải pháp GravityZone
  • Chiết khấu 5%
  • Giảm giá 50% cho Gói dịch vụ bảo mật Pro-Active
  • Miễn phí cho hơn 500 điểm cuối

1. Chương trình áp dụng cho các dự án đã mua hoặc đăng ký trong vòng 31.12.2020

2. Các điều khoản và điều kiện được áp dụng.